About Us

မဂၤလာပါ Pyin Oo Lwin Centre သည္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္၍ ဖြင့္လွစ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ Pyin Oo Lwin Centre ကို (17.5.2019) ေန႔တြင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး  ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္မ်ားအားလံုး တစ္စုတစ္ေဝးထဲ ရရွိႏိုင္ရန္ရည္ရြယ္၍ဖြင့္လွစ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မည္သည့္ထုတ္ကုန္မ်ိဳးမဆို Pyin Oo Lwin Centre သို႔ခ်ိတ္ဆက္၍ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ပါသည္။